Livsmedelsverket – Svinnrik

Som en del i min UX-utbildning fick vi en fiktiv uppgift att försöka rädda världen. Genom att försöka inspirera livsmedelsverkets användare till ett minskat matsvinn tog vi fram en underavdelning som vi valde att kalla Svinnrik.